about help contact join editorialpolicy newswire publish
 
CHILIO Mar 30
800 arestitoj post protesta tago

Miloj da homoj marshis sur la stratoj por protesti kontraú la transporta sistemo de urbo Santiago, chefurbo de Chilio. La popolo plendas pro la nova transporta sistemo enkondukita de la registaro de prezidantino Michelle Bachelet komence de februaro, kiu rezultigis, inter aliaj aferoj, teruran malabundon de busoj. La manifestacioj koncentrighis en la plej granda parto de periferiaj kvartaloj, kiuj estis pli damaghitaj de la manko de busoj. La popolo okazigas chiutagajn blokadojn ekde la inaúguro de la sistemo.

La manifestaciantoj kaptis la okazon de la protestoj de "Tago de Juna Batalanto" memor-festata en la tuta Chilio omaghe al Rafael kaj Eduardo Toledo, du fratoj murditaj en marto 1985, viktimigoj de polica subpremado. Entute 800 homoj estis arestitaj dum la manifestacio.

Legu pli: Plena raporto pri la krizo en la transporto | Fratoj Vergara -Toledo kaj la tago de la batalanta junularo

Fotoj: [ I | II | III ]

komentu chi raporton
FRONTO KONTRAÚ PLIALTIGO DE BUS-BILETO Mar 15
Gelernantoj denove manifestacias sur stratoj en la urbo Campinas

En mateno de jaúdo, la 15-an de marto, mez-lernejanoj marshis denove sur la stratoj de la urbo Campinas por protesti kontraú la alta prezo de la urba transporttarifo. La manifestacio finis antaú la urbo-domo, kiu estis chirkaúbarita de urba kaj shtata policoj kaj hundoj.

Fine de 2006 S-ro. Hélio de Oliveira Santos, ano de Demokratia Laborista Partio (PDT), urbestro de Campinas, donis malagrablan donacon al la popolo. Li plialtigis la busbileton de R$ 2,00 al R$ 2,25 kaj la prezon de selektita transporto de R$ 2,20 al R$ 2.,60. La plialtigo validas ekde la 19-a de decembro, kiam la lernejanoj feriis kaj la laboristoj ghenerale pretighis por la jarfinaj festoj, en taktiko de la urba registaro por malfaciligo de manifestacioj de malkontentuloj kaj por nerimarkigo au silentigo de la popola malkontento.

En Campinas Fronto kontraú Plialtigo de Bus-bileto aranghas tiajn mobilizojn pere de peticioj, agoj kaj manifestacioj por tiel elmontri plenan indignighon kaj por nuligi la plialtigon. Reprezentantojn de la lernejanoj akceptis la urba sekretario pri transporto, S-ro Gerson Bittencourt, kiu prezentis la kialojn por la plialtigo, sed tio ne konvinkis la gelernantojn pri sia praveco. La sekretarion oni invitis al publika pri-diskutado, okazonta la 12-an de aprilo, sed li ne konfirmis sian partoprenon.

Fotoj: [ I | II ]

Partoprenu

komentu chi raporton
RAJTOJ DE BESTOJ Feb 15
2a Internacia Protesto kontraú Peltoj

Geaktivuloj de diversaj organizoj por defendo kaj liberigo de bestoj protestis la lastan 13-an de februaro, antaú ambasadorejoj kaj konsulejoj de Chinio en pli ol 37 urboj en 27 landoj chirkaú la mondo okaze de la 2-a Internacia Protesto Kontraú Peltoj, denuncinte la kruelon kontraú bestoj en china produktado de peltoj.

Fresh-dataj esploroj konfirmis la shokajn metodojn en bredo, transporto, aresto kaj murdo de bestoj. Inter la specioj trovighas ne nur la kutimaj haút-liverantoj kiel vulpo, kuniklo kaj prociono sed ankaú katoj kaj hundoj, kiuj estas senhaútigataj laú perforta maniero, dum la besto ankoraú vivas. Aliaj bestoj estas murdataj per rompo de kolo, spirhaltigo, subakvigo, gas-venenigo aú elektroshoko en la anuson kaj vaginon . La peltoj estas trompe negocataj, kvazaú temus pri alia-bestaj peltoj. Chiujare pli ol 40 milionoj da bestoj estas murdataj en Chinio por uzado kaj eksportado de peltoj kaj la lando farighis la plej granda monda produktanto de peltoj.

En Brazilo okazis protestoj en la urboj São Paulo kaj Rio de Janeiro. La china konsulejo en  São Paulo rifuzis akcepti protest-leteron adresatan al la prezidanto de Chinio. Dum la china registaro ne entreprenas radikalan shanghon en la traktado de bestoj, la aktivuloj alvokas homojn de chiuj landoj al plena bojkoto al Chinio: al turismo, al chinaj varoj kaj al la Olimpikaj Ludoj okazontaj enPekino en 2008.

Fotoj de la protesto en urbo São Paulo: [ I | II ] Fotoj de la protesto en urbo Rio de Janeiro: [ I | II ] | Video de la manifestacio en urbo São Paulo

Sciu pli pri la pelta industrio: [Videoj pri senfeligo de bestoj | Hejm-pagho de Anti-Fur Coalition ]

komentu chi raporton
OAXACA VIVAS Jan 17
Paca marsho en urbo Oaxaca rezultigis 8 torturitajn homojn

La lastan 17an de januaro en urbo Oaxaca okazis marsho kiu staris el "Monumento a la Madre" direkten al "Plaza de la Danza" por postuli liberecon al politikaj gearestitoj, haltigon de la subpremado, punon al murdistoj de la popolo kaj la forpelon de Ulisis Ruiz Ortiz el urbo Oaxaca. La marsho, alvokita de COFADAPPO, estis paca kaj komencis je la 16a horo per partopreno de pli ol 3.000 homoj.

Je la fino de la manifestacio, kiam la homoj jam estis revenintaj al siaj domoj, 8 aktivuloj estis arestitaj de polica grupo "Preventivos". Post kelkaj momentoj, aliaj 3 aktivuloj ankaú estis arestitaj. Nur post kelkaj horoj, ili estis lokalizitaj: ili estis fizike kaj psikologie torturitaj.

En urbo Santa Lucia del Camino, kie trovighas sidejo de CIPO-RFM (Consejo Indigena Popular de Oaxaca - Ricardo Flores Magón - Popola Indighena Konsilantaro de urbo Oaxaca) estas sen-numerplata cirkulanta taksio kiun CIPO suspektas esti minaca.

CIPO-RFM lanchis alvokon al chiuj popoloj de la mondo, alighantoj al "Otra Campaña" (Alia Kampanjo), al liberaj amas-komunikiloj, fratoj kaj fratinoj, por ke chiuj helpu disvastigi tion kio okazas en Oaxaca kaj por ke chiuj faru agojn kaj premojn che Federacia Registaro por la liberigo de la politikaj arestitoj kaj por la solvo de la justaj postuloj de la popolo de Oaxaca.

Fotoj :: [I | II | III | IV ]

Videoj :: [I | II | III ]

komentu chi raporton
ESPRIMLIBERECO Dec 20
Juraj procesoj kontraú la aktivuloj estas nuligitaj en provinco Santa Catarina

Venko de la sociaj movadoj en provinco Santa Catarina (Brazilo): Estis nuligitaj la juraj procesoj kontraú la aktivuloj Leo Vinicius kaj André Moura Ferro, akuzitaj de Justica Tribunalo pri "krimo kontraú la honoro". En novembro 2005, Leo kaj André verkis artikolojn kritikantajn la haltigon de apliko de legho pri senpaga busbileto en urbo Florianópolis. Ili denuncis la decidon kiel esence politikan kaj la superajn jughistojn kiel uzantojn de falsaj argumentoj por fundamenti la verdikton.

Krome pezis sur Leo Vinicius, ano de Movado por Senpaga Bus-veturo, alia proceso malfermita de prokuroroj Gilberto Callado kaj Vanessa Cavalazzi, respondeculoj pri la jura proceso, kiu nuligis la leghon pri senpaga bus-veturo. Kontraú la akuzoj okazis kolektado de subskriboj de aktivuloj kaj organizoj de chiuj partoj de Brazilo, kaj ankaú publika ago antaú la sidejo de Justica Tribunalo.

Tamen Leo Vinicius devos dejhori 120 horojn por komununaj servoj, kion en inter-akordiga aùdienco li akceptis kompense por nuligo de la proceso. Malgraú akcepto de la interkonsento, li plu opinias ke li ne krimis: "Kritiko al la institucioj estas principo de demokratio. La socio devas kontrolpovi la instituciojn" -li asertas.

Fotoj | Legu Intervjuon de Leo kaj Andre | Artikoloj de Leo Vinicius kaj André Moura

komentu chi raporton
AMAS-TRANSPORTO Nov 20
Urbo-registaro anoncas plialtigon de bus-tarifo kaj sektoroj de la socio organizighas

Post kelksemajna spekulado pri plialtigo de bus-tarifo en la urbo São Paulo, la urbestro Gilberto Kassab (Liberala Partio) anoncis la lastan jaúdon plialtigon je 15%, altigante la nunan tarifon de R$ 2,00 al R$ 2,30. Ekde la lasta tarifa plialtigho, en marto 2005, kiam la tarifo altighis de R$ 1,70 al R$ 2,00, la inflacio en tiu periodo, laú IPCA (Ampleksa Indico de Prezoj al Konsumantoj), sumis 6,9%. La urba registaro argumentas ke la plialtigo necesas por malpliigi la efikon de la senpagaj bus-biletoj kaj de la unupreza vetur-bileto al la bugheto. La kalkuloj tamen restas kashitaj en ia "nigra skatolo", dum videblas nur plialtigho de multmilionaj subvencioj al busaj entreprenistoj.

En la periodo de la lasta plialtigho ghis nun, la loghantaro de São Paulo konstatis konsiderindan kvalitan malplibonighon de la publika transporto: bus-malpliighon, nuligon de itineroj, allason de pli multaj pasagheroj en busoj kaj limigojn al uzebleco de la unupreza, integrita bileto. Pli granda kvanto de pasagheroj farighis ne nur en busoj sed ankau en metroo kaj trajnoj, pri kiuj oni ankau baldaú anoncos tarif-plialtigon. Laú Movado por Libera Pas-permeso (Movimento Passe Livre), tiaj argumentoj montras ke se la logiko de la amas-transporto turnas sin nur al profito, la prezo de la bus-bileto chiam plialtighos.

Responde al la tarifa bus-plialtigo, organizighas diversaj sektoroj de la socio por aranghi serion de manifestacioj kaj agoj por ke la tarifo denove ne plialtighu. La slogano estos: "Se plialtighos la tarifo , la urbo haltos!" Diversaj grupoj kaj sociaj movadoj kunvenis mardon, la 21-an de novembro, che la Ne-Registara Organizo "Eduka Agado" (Strato General Jardim, 660), kaj aliaj agoj certe okazos dum chi tiu semajno.

[ CMS alvokas al manifestacio kontraú plialtigo de busa tarifo en la urbo São Paulo, la 23-an de novembro | 15%-a plialtigo de bus-biletoj : chu tio ne estas inflacio? | Integrita bileto plialtighos al R$ 3,50 en la urbo São Paulo ]

komentu chi raporton
DEMOKRATIIGO DE AMAS-KOMUNIKILOJ Oct 15
4a Nacia Semajno por la Demokratiigo de Amas-komunikiloj

En Brazilo, naú familioj regas la chefajn amas-komunikilajn entreprenojn de la tuta lando. Ili informas laúplache tion, kion ili volas, dum 175 milionoj da homoj aúskultas silente. Tiu kontrolo pri la informado, kiu cirkulas tra la lando estas tute kontraúa al la interesoj de la socio.

La "amas-komunikiloj de malmultaj" atencas la homajn rajtojn, konstruas valorojn, kiuj utilas al privataj interesoj malprofite al publikaj interesoj - kaj ja evidente dum la balotadoj - influas rekte la formadon de la publika opinio.

La diverseco de la lando kaj la interesoj de la socio ne estas spegulata en la naciaj amas-komunikiloj. Ghuste por komenci tian debaton, kolektivo de organizoj, retoj kaj forumoj en diversaj brazilaj regionoj organizas la 4-an Nacian Semajnon por Demokratiigo de la Amas-komunikiloj.

Debatoj, rondaj tabloj por interparolo kaj ankaú kulturaj prezentadoj montros al la socio ke la amas-komunikiloj apartenas al ghi, ke informo estas publika posedajho kaj ke komunikado estas rajto.

Hejm-pagho de la semajno

Lokaj programoj: Urbo Goiania | Urbo Vitória | Urbo São Paulo | Urboj Tefé kaj Alvarães (provinco Amazonas) | Urbo Brasília (DF)

Sono: 4-a Nacia Semajno por Demokratiigo de la Amas-komunikiloj

komentu chi raporton
LIBERECO DE OPINIO Oct 01
Ago postulas nuligon de juraj procesoj kontraú Leo Vinicius kaj André Moura Ferro

La lastan vendredon, la 29-an de septembro, 20 geaktivuloj venis antaú Justican Tribunalon de Provinco Santa Catarina, en urbo Florianópolis (Brazilo), postuli nuligon de juraj procesoj kontrau la aktivuloj Leo Vinicius Liberatto kaj André Moura Ferro. La Tribunalo akuzis ambaú aktivulojn "atenci kontrau honoro kaj digno de la membroj de tiu chi Justica Kortumo".

Novembre de 2005 Leo kaj André verkis artikolojn kritikantajn la haltigon de apliko de legho pri senpaga busbileto. Ili denuncis la decidon kiel esence politikan kaj la superajn jughistojn kiel uzantojn de falsaj argumentoj por veni al la verdikto. Krome Leo estas akuzita ankaú en alia proceso fare de prokuroroj Gilberto Callado kaj Vanessa Cavalazzi, iniciatintoj de Kontraúkonstitucia Direkta Ago, kiu rezultigis la nuligon de la legho pri senpaga bus-veturo.

La Tribunalo proponis al Leo Vinicius 120-horan dejhoradon en komunumaj servoj, kiel kondichon por nuligo de la du juraj procesoj. Malgraú tio ke li plu opinias ke li ne krimis, ke "kritiko al la institucioj estas principo de demokratio" kaj ke "la socio devas havi kontrolon de la institucioj", Leo akceptis la proponon. Prokuroro Callado tamen asertis ke li procesos kontraú Leo postulante monkompenson kaj reprenon de la dirajho. Siaflanke André rifuzis la proponon (90-horan dejhoron en komunumo registrita che la Tribunalo) kaj do alfrontos la proceson.

Fotoj | Legu Intervjuon de Leo kaj Andre | Artikoloj de Leo Vinicius kaj André Moura

komentu chi raporton
DIREKTA AGO Sep 13
Chilio: 33 jarojn post la pucho, atakoj al simboloj de kapitalismo

Dimanchon, la 10-an de septembro, miloj de chilianoj marshis proteste sur la stratoj por peti juston kontrau la krimoj de la diktaturo de Pinochet kaj ankau por protesti kontraú kapitalismo. La 11-an de septembro 1973, infiltritaj de CIA-agentoj kaj gviditaj de Pinochet, partoj de la chilia militistaro bombardis la Registaran Palacon, okazigis la murdon de socialisma prezidanto Salvador Allende, startigis murdadon de pli ol 3.000 chilianoj por interrompi la proceson de konstruado de la "popola potenco" kaj tiel malfermis vojon al nov-liberalismo.

Post 33 jaroj la maldekstro avancis forte sed dividite. Okazis ne nur pacaj protestoj de hom-rajtaj grupoj, studentoj, ktp... sed ankaú rektaj agoj per atakoj al simboloj de kapitalismo nome bankoj kaj registaraj konstruajhoj. Membroj de komunismaj Partio kaj Junularo atakis anarkiistojn kaj farighis alfrontoj kontraú polico. Laú Sendependa Centro de Amas-komunikiloj de la urbo Santiago, 33 homoj estis arestitaj kaj 4 policistoj, vunditaj.

Speciale pri la chilia 11-a de septembro okazos prezentado de Latinamerika Festivalo de la Laborista Klaso (FELCO) en São Paulo, che Espaço Contraponto (Strato Medeiros de Albuquerque, 55), dimanchon, la 17-an de septembro, je la 14-a horo. Tiam oni projekciigos la filmojn: "La Batalo de Chilio" de Patrício Guzmán (kun paúzoj inter la tri partoj), "La 11an de septembro" parte de Ken Loach, kaj "Chile Top Ten", de kolektivo "Kie situacias Latinameriko". Post la projekcio oni neformale pridebatos Chilion, la popolan potencon kaj la lingvajhon de la filmoj.

Bildoj de la protestoj kaj hejm-paghoj | Detala priskribo de dokumenta video "La batalo de Chilio" | Sendependa Centro de Amas-komunikiloj en urbo Santiago | Lokoj de projekciadoj de FELCO en intinera parto de la Festivalo |

komentu chi raporton
MOBILIZO POR PACO Aug 03
Libana komunumo mobilizas la urbon São Paulo

En la urbo São Paulo estas la plej granda libana komunumo ekster Libano: el la 6 milionoj da libananoj kaj iliaj posteuloj vivantaj en Brazilo, preskaú 2 milionoj loghas en la urbo São Paulo. Tio montras la gravecon, kiun la libana cheesto signifas por la disvolvigho de la urbo, kaj ankaú la simbolan lokon, kiun la urbo São Paulo reprezentas por Libano. Pro tio ke la ekvilibro de religia reprezentado estas afero delikata, ekde la jaro 1932-a ne farighas popol-nombrado en Libano. Oni supozas ke la libana loghantaro en Brazilo estas pli granda ol tiu de Libano mem.

Chi-tiel la libana komunumo en la urbo São Paulo, kunordige de Solidareca Komitato de Arabaj Popoloj, instigas la tiel nomitajn "Ago-tagojn por la Paco" kontraú la israela atako al Libano. La ago-tagoj konsistas en la jenaj aranghoj: parta fermado de la komerco en kvartalo Brás, strato "25-a de Marto" kaj aliaj lokoj de elstara libana komunumo, vendredon, la 4an de aúgusto; granda marshado por la paco, dimanchon, la 6-an de aúgusto, je la 10-a horo matene ekde Placo Oswaldo Cruz (che metro-stacidomo Paraíso) por kolekti subskribon de peticio postulanta de la brazila registaro: 1) publikan kontraústaron al la amasmurdo de la palestina kaj libana popoloj, kiu mortigis pli ol 10 brazilanoj kaj iliaj familianoj; 2) nesubskribon de Traktato Por Libera Komerco inter MERCOSUL kaj Israelo; 3) tujan revokon de la Ambasadoro de Brazilo en Israelo kiel rimedon de protesto.

Fotoj: [ [São Paulo] Komercistaro funebras kontraú la israelaj atakoj | [São Paulo] Fotoj pri la manifestacio kontraú la atakoj fare de Israelo - I | II |

komentu chi raporton
LOGHEJO Jul 09
Sendomigo minacas 40 familiojn en São Paulo

La 12-an kaj 17-an de julio chirkaú 40 familioj perdos siajn loghejojn en la chefurbo de la brazila provinco São Paulo pro registara sendomigo. Nun tiuj homoj loghas en kvin domoj kaj en hotelo che strato Conselheiro Lafaiete, apud la metroa stacidomo "Bresser".

Lastsabate, vespere de la 8-a de julio ili provis okupi domon neprizorgatan jam de 10 jaroj che strato Frei Gaspar. La agadon nuligis la polico, kio rezultigis areston de aktivulo de Movado por la Rajto je Loghejo (Movimento pelo Direito à Moradia - MDM). La aktivulo estis tamen preskau tuj liberigita.Tiuj familioj havas pasintecon de rezistado: ili tendumis dum preskaú 20 tagoj antaú la sidejo de Kompanio por Domkonstruo kaj Urba Disvolvigho (Companhia do Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU), kaj alfrontis sendomigojn che strato Mooca kaj ankaú che strato Consolação.

Ghis nun neniu alternativo estas proponita al ili fare de la registaraj instancoj. Intertempe oni malpermesis ilin okupi aliajn forlasitajn domojn en la urbo.

komentu chi raporton
LA INDIGHENA AFERO Jun 04
Pligrandighas murdado de indighenoj. Genocido minacas popolojn.

En la lastaj tri jaroj, 127 indighenoj estis murditaj en Brazilo. 50 el ili en la provinco Mato Grosso do Sul. Tiuj informoj estas en la raporto "La Perforto kontraú Indighenaj Popoloj en Brazilo" disvastigita de Misia Indighena Konsilantaro - Conselho Indigenista Missionário (CIMI) - la lastan 31-an de majo. Laú antropologo Lúcia Rangel, organizanto de la esploro, povas esti karakterizata kiel genocido la situacio de Guarani-Kaiowá-aj indighenoj  de Mato Grosso do Sul, kie 29 indighenoj estis murditaj nur en 2005.

Multaj el tiuj murdoj estis antaúmenditaj. La raporto montras ankaú pligrandighon de la kvanto de murdprovoj, mort-minacoj, korpaj lezoj, seksperfortoj kaj invadoj de indighenaj teritorioj.

La raporto  asertas ankaú tion ke en Brazilo estas 17 indighenaj etnoj suferantaj pro genocida praktiko.  La pligravigho de la minaco shuldighas al la ekspansio de la terkultura limo, nur antaúnelonge atinginta Amazonion.

komentu chi raporton
LATINA AMERIKO May 02
Bolivio shtatigas gason kaj petrolon

Laú neatendita maniero, la bolivia Unua de Majo estis signita per la okupo, per armeaj trupoj, en la instalajhoj de brazila entrepreno PETROBRAS en Bolivio. La agado, en kiu partoprenis prezidanton mem Evo Morales, en unu el la rafinejo, signis la komencon de la shtatigo de gaso kaj petrolo. Bolivia vic-prezidanto, Álvaro Garcia, asertis ke la gelaborantoj de energia shtata entrepreno Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) kaj militistoj komencis prenu sur sin la kontrolon de 56 petrolaj instalajhoj. Antaú nelonge, COB (Central Obrera Boliviana) unu el la chefaj politikaj fortoj soci-politikaj plendis pro la malmultaj progresoj de la registaro pri la shtatigo de la naturaj rimedoj. Paralele kun la mobilizighoj okaze de la Unua de Majo, alvokitaj de MAS ( Movimento ao Socialismo) - partio de prezidanto Evo Morales - COB estis alvokinta mobilizighon por forpeli "la negacion de Evo Morales elpeli la transnaciajn entreprenojn, shtatigi sen monkompenso la gason kaj la petrolon kaj chesigi la regadon de nov-liberalismo kaj posedantoj de teroj". Ankoraú ne eblas mezuri la impakton de la decido de la bolivia registaro en la rilatoj kun COB, kiuj kune kun la multnaciaj entreprenoj estis surprizitaj pro la dekreto.

La brazila registaro estis surprizita kaj alvokis kunsidon matene de la 2a de majo, marde, por taksi la decidajn agojn. La brazilaj amas-komunikiloj kaj la dekstraj fortoj jam montris indicojn ke ili esploros la okazintajhon por postuli de la brazila registaro ian reprezalion. La situacio klinighas esti pli kompleksa char tuj post la dekreto, Evo Morales promesis shtatigi chiujn naturajn rimedojn de la lando. "Ni estas komencantaj shtatigi la hidrokarbonojn. Morgaú estos la minekspluatado kaj la arbaraj rimedoj. Temas pri chiuj naturaj rimedoj".

komentu chi raporton
GESTUDENTA LOGHEJO Apr 07
Geloghantoj de Gestudenta loghantejo estas elpelitaj!

Ekde la 3a de aprilo, la geloghantoj de la Rio-de-Jhanejra Domo de Gestudentoj , en urbo Niteroj', estas tendumantaj ekster ilia Domo, el kiu ili estis elpelitaj. La Rio-de-Jhanejra provinca registaro altrudis novan statuton kaj novajn regulojn por la funkciado de la Domo, sed la gestudentoj, kiuj ne konsentis aú kiuj ne partoprenis la novan elektan proceson estis elpelitaj pere de justica ordono (pri redono de posedajho de la konstruajho al la registaro), pere de help-agado de la provinca militista polico. Kelkaj posedajhoj de la gestudentoj estis transportitaj al la urba registara deponejo kaj tie restos ghis ili pagos tarifon kaj frajton por repreni ilin.

Ekde jaro 2003, la Rio-de-Jhanejra provinca registaro efektivigas decidojn por malplenigi kaj prov-fermi la la Rio-de-Jhanejran Domon de Gestudentoj, sed la gestudentoj sukcese rezistadis. La Domo ekzistas jam de jardekoj kaj oni jam provis malfermi ghin divers-foje. La gestudentoj estas tendumantaj per nedifinita tempo, serchante solvon por la problemo, sed la registaro vershajne estas necedema.

Sciu pli:

Fotoj: [ I II ]

[ Teksto pri la lukto por studanta loghejo en UFF en jaro 2003 |  kontraú-konstituciajha elpelo de gestudentoj en urbo Niteroj']

komentu chi raporton
TUTMONDA REZISTADO Mar 26
Geaktivuloj de Indymedia de Belorusujo petas solidarecon

Laú geaktivuloj de Indymedia de Belorusujo en urbo Minsk, en la lasta nokto (la 24an de marto) je la 03:30a horo frumatene, OMON detruigis tendaron kiu estis organizita en la centro de la urbo por protesti kontraú la fraúdo en balotoj en Belorusujo. Inter 30 kaj 40 tendoj estis detruitaj kaj chirkaú 500 homoj estis malliberigataj. Inter la tendoj detruitaj estas tiu de Indymedia de Belorusujo kaj multaj malliberigatoj estas radikalaj geaktivuloj kiel tiuj de anarki-punka bando Deviation (la kantisto Stas Pochyobut) kaj la geeldonistoj de humora revuo anarkiisma Navinki. Chi tiuj malliberigatoj estis sovaghe brutigitaj. La policaj arestejoj jam estas plenaj kaj la homoj arestitaj che Strato Oktobro estis transportitaj al nekonataj lokoj for de la urbo: laú informoj, al urbo Zhodino. La ghusta loko de la arestejo, la kondichoj en kiuj trovighas la malliberigatoj kaj la akuzoj al ili direktitaj estas nekonataj. Geaktivuloj de Indymedia stimas ke miloj da homoj estis arestitaj en la lastaj 10 tagoj en tuta Belorusujo. Geaktivuloj belorusaj petas iu ajn solidarecon kaj agon che la ambasadorejoj de Belorusjuo en la tuta mondo!

Belorusaj geaktivuloj petas iun ajn solidarecon kaj agojn che la ambasadorejoj (1) (2) en la tuta mondo.

Videoj:19/03/2006 (1)  (2)  25/3/2006 (3)

komentu chi raporton
   
Arquivo de editoriais
 
 
  Shanghu la paghan koloron de sca
 
 
Vidu la kalendaron pri la manifestacioj
 
lastaj novajhoj
 
Publikigu tie chi vian raporton
 
Text Cineclube Afro Sembene e Cojira realizam sessão especial na PUC Consolação
27-02-2015 02:47

Image LEVANTE DOS PROFESSORES NO PR DEVE SE VOLTAR CONTRA RICHA QUE "QUEBROU" O ESTADO
26-02-2015 23:10

Generic [PDF] O Curto Verão da Anarquia
26-02-2015 18:38

Image REBAIXAMENTO DA PETROBRAS PELA MOODYS: PIRATAS IMPERIALISTAS COMEÇARAM A AGIR!
26-02-2015 18:28

Image Inércia Sensorial - movimentos subliminares LTDA S/A - testes de imbecilidade
26-02-2015 18:23

Text O Fim da Apatia da Sociedade Civil pode acabar com a Festa dos Privateiros
26-02-2015 11:36

Image A obra Preconceito linguístico de Marcos Bagno está com Nova cara e nova casa
26-02-2015 09:37

Image Acesso Grátis Cobrado
26-02-2015 06:44

Text PSDB e o Globo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço...
26-02-2015 06:26

Text Distribuição gratuita de livro sobre Dom Pedro II e a influência judaica no Bras
26-02-2015 05:56

Image ESTADO ISLÂMICO: "ALLAH NÃO NOS ORDENOU A LUTAR CONTRA ISRAEL"
25-02-2015 21:15

Text Empresa Conceito Brazil
25-02-2015 17:15

Image GOLPE DE ANTA
25-02-2015 14:51

Image PIRAMIDE FINANCEIRA & EMPREITEIRAS
25-02-2015 14:47

Image OAS-INVEPAR SÃO INIDÔNEAS
25-02-2015 14:42

Image IRRESPONSABILIDADE MPE PETROLÃO II
25-02-2015 14:35

Image ACORDO DE LENIÊNCIA COM EMPREITEIRAS É GOLPE.
25-02-2015 14:30

Image Irresponsabilidade do MPE caso Petrolão
25-02-2015 14:27

Text Coxinhas tentam impedir que o Lula exerça sua liberdade de expressão
25-02-2015 12:51

Image Setenta e 1 abre espaço para o lançamento de Editora de fanzines
25-02-2015 12:25

Text O estranho factóide do impeachment
25-02-2015 12:22

Image Dom Pedro II e a Influência Judaica no Brasil
25-02-2015 12:04

Image ABAIXO A PERSEGUIÇÃO DA REDE GLOBO CONTRA O BLOG "O CAFEZINHO"
25-02-2015 12:00

Image CARTA A MARTIN LUTHER KING
25-02-2015 11:47

Text Aniversário do Museu da Moda: marco no cenário da moda mundial
25-02-2015 09:59

Text O ministro da injustiça e seus atos contra a democracia
25-02-2015 09:57

Text QUEM MANDA NO SEU PENSAMENTO?
24-02-2015 22:56

Image Emenda Constitucional visa dar autonomia funcional e administrativa ao TCU
24-02-2015 13:27

Text Vídeo: Moradores do Complexo da Maré se insurgem contra a PM e o Exército
24-02-2015 12:52

Image Professora Faz Declaração Racista
24-02-2015 10:06

Text Que esquerda é este?
24-02-2015 08:13

Text Veja por que a Globo quer destruir o PT e tirar Dilma do governo
24-02-2015 07:57

Image [CMI-Curitiba] Fotos ato contra aumento Guarapuava
24-02-2015 07:41

Text Caminhos da crise
23-02-2015 20:00

Image GOLPE PARLAMENTAR PARA DERRUBAR DILMA OU OFENSIVA NEOLIBERAL DO GOVERNO DILMA?
23-02-2015 16:31

Image Carta do ativista Igor Mendes diretamente da prisão
23-02-2015 14:29

Text GREVE NA GM: OCUPAR FÁBRICA PARA BARRAR AS DEMISSÕES OU "LUTAR" POR UM NOVO PDV?
23-02-2015 10:44

Text ESTÁ CHEGANDO UMA TEMPESTADE PERFEITA. SOBREVIVERÁ DILMA A ELA?
23-02-2015 09:27

Text Ações revisionais bancárias se impõem em crise econômica
22-02-2015 20:12

Image MARIO CUNHA OLINTO FILHO - CNJ
22-02-2015 18:33

Text A Petrobrás finalmente está sendo investigada
22-02-2015 13:04

Image Inocente Condenado
22-02-2015 11:07

Text tortura na greenwood
22-02-2015 10:46

Image Retrato do PT: inflação oficial de 2014 em 6,41%. Reajuste da tabela do IR:4,5%
22-02-2015 06:46

Text [Petição] Punição ao médico Mahmud Daoud Mourad
22-02-2015 02:53

Generic Um ano depois da morte de Santiago Andrade
21-02-2015 22:08

Text O carnaval da prostituta de empresários, Raymundo Araujo Filho toddynho
21-02-2015 20:36

Image Jornalista da TV Record Paulista (Bauru) ridiculariza ativistas da causa animal
21-02-2015 18:20

Text O carnaval da prostituta de empresários, Rha.y.imundo Araujo Filho thod.dy.nho
21-02-2015 18:08

Text O carnaval da prostituta de empresários, Rha.y.imundo Araujo Filho thod.dy.nho
21-02-2015 17:53

Text Quem sempre financiou o carnaval do Rio foi o dinheiro sujo
21-02-2015 15:15

Image [CMI-Curitiba] Mpl-Guarapuava contra aumento abusivo
21-02-2015 14:14

Text TODO APOIO A LUTA DOS OPERÁRIOS DO COMPERJ!
21-02-2015 11:21

Image ENLACES de Red Latina sin fronteras_27Febr
20-02-2015 19:18

Image TODO APOIO À PRISÃO DOS GOLPISTAS PRÓ-IANQUES NA VENEZUELA!
20-02-2015 16:31

Text Revista Libres y Salvajes n3
20-02-2015 15:25

Text É claro que estou vivo!
20-02-2015 14:45

Text Porque o Rha.y.imundo_thod.dy.nho é tão homofóbico? Porque ele é gay enrustido
20-02-2015 14:43

Text KKKKKK!!! Como esse Rha.y.imundo Araujo Filho thod.dy.nho é um babaca!
20-02-2015 14:41

Text Corrupção na Petrobras veio de FHC
20-02-2015 12:44

Image 26FEV - MARCHA PELA ÁGUA EM SÃO PAULO
20-02-2015 09:43

Text *MOVIMENTOS SOCIAIS SE REÚNEM NA ALESP PARA DISCUTIR A INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DA
20-02-2015 09:16

Text A Flor do Recesso
19-02-2015 16:24

Text Pior cego é aquele que não quer ver
19-02-2015 15:09

Text Por que os trabalhadores fecharam a ponte Rio Niterói? (Parte II)
19-02-2015 13:52

Text O Brasil apodreceu!
19-02-2015 12:42

Text Problemas de Energia?
19-02-2015 10:46

Image TUCANALHA CADA VEZ MAIS BLINDADA PELA FAMIGLIA MARINHO
18-02-2015 13:09

Image (SP) Bloco pula a catraca - Hoje, às 17h, Praça da Sé
18-02-2015 12:19

Image 18/F:JUÍZES E PROCURADORES MARCHAM NA ARGENTINA EXIGINDO A CABEÇA DE CRISTINA
18-02-2015 10:40

Text SAMA/ETERNIT (GO)....CRIOU EMPRESA FALSA P SONEGAR IMPOSTO DE AMIANTO
18-02-2015 06:59

Text Escolas de SP investem em cisternas para lidar com falta de água
17-02-2015 20:42

Image por el derecho a la huelga
17-02-2015 00:37

Text [RS] PREFEITURA DE SÃO BORJA DESTINARÁ BICICLETAS PARA CATADORES
16-02-2015 21:21

Image Grupo Pao de Açucar coleta material reciclável e transforma em embalagens novas
16-02-2015 19:24

Text Energia solar é o setor que mais gera empregos nos EUA
16-02-2015 19:18

Text Educação Neoliberal
16-02-2015 18:59

Text MPF denuncia diretor do Inmetro por desviar R$ 10 mi e corrupção com lancha
16-02-2015 16:37

Text MPF denuncia funcionários do Inmetro por esquema criminoso
16-02-2015 16:33

Text O Jeito PT de Governar
16-02-2015 10:57

Text MIRAGINA LTDA/ACRE E TRABALHO ESCRAVO
15-02-2015 18:32

Text ACRE - EMPRESÁRIO ESPANCA E TORTURA POSSEIROS
15-02-2015 18:06

Text MIRAGINA LTDA (ACRE ) É ACUSADA DE TORTURAR E ESPANCAR POSSEIROS
15-02-2015 18:02

Text MARCONI PERILLO /GOV.GOIÁS ROUBA R$ 50 MILHOES DE GOIÁS
15-02-2015 17:56

Image Guardar água da chuva é alternativa para driblar crise hídrica
15-02-2015 17:07

Text Prefeitura rebate reportagem da Veja São Paulo sobre ciclovias
15-02-2015 16:48

Text Ciclovias: um processo irreversível e de modernização da cidade, diz Haddad
15-02-2015 16:46

Text Gomorra e Zerozerozero, de Saviano
15-02-2015 12:26

Text Globo, e o que a gente não vê por aqui
14-02-2015 17:08

Text A farsa montada pela mídia sobre a questão da água, luz e da corrupção
14-02-2015 16:49

Video Movimento Mercado Sul Vive realiza ocupação cultural de lojas abandonadas
14-02-2015 14:24

Text Movimento Popular Terra Livre faz ocupação no Jardim Paulistano
14-02-2015 08:33

Image Londres terá a primeira mega ciclovia da Europa com 25 km de extensão
13-02-2015 19:59

Image Os Donos da Agua
13-02-2015 18:51

Text Califórnia tem o janeiro mais seco da história
13-02-2015 15:50

Text Em 2050, o Brasil precisará de três vezes mais energia do que hoje
13-02-2015 14:51

Text E se José do Egito fosse Tucano em vez de Previdente?
13-02-2015 10:07

Text MIRAGINA LTDA/ACRE E POSSEIROS
13-02-2015 09:50

Text Por que os trabalhadores do Comperj fecharam a ponte Rio-Niterói?
13-02-2015 09:10

Text Assembleia aprova passe livre estudantil em Metrô, CPTM e EMTU
13-02-2015 08:57

Image [MPL-Curitiba] Bate papo Tarifa Zero e Gentrificação
13-02-2015 08:00

Text A solução final para a Petrobras
12-02-2015 21:45

Text HOW AMERICA SCREWS UP THE WORLD WITHOUT EVER LETTING ITS PEOPLE KNOW WHAT IS HAP
12-02-2015 13:14

Image 3º Grande Ato Sem Água São Paulo Vai Parar - Fotos
12-02-2015 12:41

Image 3º Grande Ato Sem Água São Paulo Vai Parar
12-02-2015 12:34

Image LEIA A MAIS RECENTE EDIÇÃO DO JORNAL LUTA OPERÁRIA Nº 291, 1ª QUINZENA DE FEVERE
12-02-2015 09:26

Image Desde Kurdistán: Crónicas y convocatoria a la solidaridad
12-02-2015 08:24

Text EXPLOSÃO EM PLATAFORMA DA PETROBRAS: MERA COINCIDÊNCIA OU SABOTAGEM DA CIA?
11-02-2015 19:54

Text Passe livre para estudantes em trens e metrô de SP será votado hoje (11)
11-02-2015 19:19

Text Estudantes ainda enfrentam filas para obter o passe livre de ônibus em SP
11-02-2015 19:17

Tio chi estas kolumno por libera publikigo. SCA ne respondecas pri la enhavo de tiuj artikoloj

Arquivo de notícias